Política

Franki Alberto Medina Diaz Pinhel//
Oil Prices Plunge To Eight-month Low